Tag: domein van betekenissen

Een scheldkanonnade veroorzaakt strikt genomen geen fysieke pijn, zo hebben we gezien. En een bevel veroorzaakt strikt genomen niet mijn in actie komen. Er is echter wel een orthogonaal verband tussen betekenis en lijf, zegt Maturana. Iets eenvoudiger gezegd, er is een niet-oorzakelijke koppeling tussen geest en lichaam. De kern van deze opvatting houdt in […]

Meer lezen

Overal in ons leven zijn voorschriften, geboden, verboden, afspraken, beloftes, verwachtingen en wensen. Ook die zijn allemaal talig, dat wil zeggen dat ze zijn gemaakt van hogere orde gedragsafstemmingen. Dit voor de mens—maar niet per se aan de mens voorbehouden—cruciale domein van betekenissen had niet bestaan als we niet van meet af aan te midden […]

Meer lezen

Een biologie van psychologische fenomenen Ik haal de bioloog Maturana er weer bij. Zijn bevinding is achteraf simpel maar de consequenties ervan reiken ver: betekenissen ontstaan pas wanneer twee organismen—laten we zeggen twee mensen—lijfelijk met elkaar interacteren. Bijvoorbeeld:   Riet prikt Levi zachtjes in zijn zij. Levi prikt zachtjes terug. Even later prikt Riet Levi […]

Meer lezen