The Soulman

Schrijver, Spreker, Freelance Docent

De kleurenleer van Goethe Newton had met behulp van prisma’s laten zien dat wit licht is opgebouwd uit zeven kleuren: rood-oranje-geel-groen-blauw-indigo-violet. Goethe is het er fundamenteel mee oneens. Voor hem is het licht, evenals de duisternis, een oerfenomeen dat niet verder uiteengelegd kan worden. Wat Newton met zijn experimenten had gedaan was de natuur dermate […]

Meer lezen

“Over het zien en de kleuren” is het tweede belangrijke werk van Arthur Schopenhauer, na zijn dissertatie uit 1813. Hij werd door niemand minder dan Johann Wolfgang Von Goethe uitgenodigd om zich te verdiepen in het verschijnsel kleur. Dat deed Schopenhauer goed; iets té goed in de ogen van Goethe. Deze korte serie gaat over […]

Meer lezen

Vragenlijstonderzoek Ik val maar meteen met de deur in huis. Het gereken met gegevens uit vragenlijsten kent dezelfde tekortkomingen als het gereken in het “experiment”. Opnieuw gaat het over kansen en gemiddeldes bij grote aantallen proefpersonen. Niettemin is vragenlijstonderzoek een andere grote manier van data verzamelen en zeker voor de opkomst van het neuropsychologisch onderzoek […]

Meer lezen

Het psychologisch experiment   Een natuurkundig onderzoeker kan een proef kan doen met bijvoorbeeld twee condities: Hij/zij laat een appel en een veer vallen in een doorzichtige koker; de appel valt het snelst. De onderzoeker laat ze nog een keer vallen in dezelfde koker maar nu zonder lucht; appel en veer vallen even snel. Conclusie: […]

Meer lezen

Het moet en zal met cijfers Na het eerste studiejaar nam de nadruk op statistiek en methodologie toe. Je werd immers opgeleid tot onderzoeker. En daar ging het definitief mis, voor mijzelf en volgens mij ook voor de psychologie. Niet dat ik onderzoek niet interessant vind, integendeel. Maar het gaat om de pretenties waarmee dat […]

Meer lezen

  Ik ben dol op psychologie, de studie van de individuele mens met al zijn ervaringen, talenten, tekortkomingen, motieven, gewoontes, verlangens en eigenaardigheden waar datzelfde individu vaak maar half weet van heeft. Het heeft me altijd geboeid hoe complex we zelf in elkaar zitten en hoe we ons als bewuste en mijmerende wezens proberen te […]

Meer lezen

De toekomst van de universiteit en de toekomst van de wetenschappen, in het bijzonder de psychologie, gaan me aan het hart. Sommige disciplines en vakken verkeren in zwaar weer, financieel en/of inhoudelijk. De voornaamste oorzaak daarvoor lijkt het output-gedreven aansturen van faculteiten, programma’s en personeel. Het is al vaak genoeg opgemerkt in de diverse media. […]

Meer lezen